Kim jesteśmy?

Minos S.A. świadczy profesjonalne usługi doradcze, których celem jest podnoszenie wartości podmiotów gospodarczych, z którymi współpracujemy. W obecnych warunkach rynkowych największą wartość dodaną dla klientów widzimy w doradztwie w zakresie organizacji emisji obligacji i akcji.