Misja

 

Minos S.A. świadczy profesjonalne usługi doradcze, których celem jest podnoszenie wartości podmiotów gospodarczych, z którymi współpracujemy. W obecnych warunkach rynkowych największą wartość dodaną dla klientów widzimy w doradztwie w zakresie organizacji emisji obligacji i akcji.

Klienci wybierając obligacje jako źródło pozyskania finansowania mają możliwość wprowadzenia ich na rynek papierów dłużnych Catalyst. Rynek Catalyst prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Bondspot. Obligacje notowane na Catalyst dają możliwość inwestorom zawierania transakcji, których realizacja gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.