O nas

 

Wojciech Ryguła – partner zarządzający

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał od 1997 roku w bankach, domach maklerskich oraz firmach doradztwa gospodarczego w tym: Biuro Maklerskie BPH S.A., PKO BP S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A, EMCG sp z o.o. Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczył w kilkuset projektach finansowania dłużnego oraz kapitałowego na sumę opiewającą na miliardy złotych. Pełnił funkcję kierownika projektu w transakcjach, zarówno IPO jak i SPO (emisje pierwotne/wtórne), tak na rynku długu (obligacji) jak i akcji, pracując z emitentami korporacyjnymi, spółdzielczymi i komunalnymi.

 

Bogdan Dzimira – prezes zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, z wieloletnim doświadczeniem w domach maklerskich, w tym w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i Domu Maklerskim Banku BPS S.A.Doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, makler giełd towarowych, certyfikowany doradca alternatwnego systemu obrotu. Zdobywał wiedzę i doświadczenie przede wszystkim w obszarze plasowania emisji obligacji, akcji oraz w obrocie na rynku wtórnym Giełdy Papierów Wartościowych.